Cum a început:

În aprilie 2010 am organizat o întâlnire la Colegiul Tehnic Traian la care toţi locuitorii din cartier au fost invitaţi.

Evenimentul a fost anunţat în cartier prin afişe şi fluturaşi.

Scopul principal al întâlnirii a fost prioritizarea problemelor din cartier şi împărţirea celor prezenţi în grupuri de lucru pentru fiecare dintre problemele selectate.Astfel, pentru început, am identificat patru direcţii de lucru: parcări, curățenie, siguranța cetățeanului, rebilitarea termică a blocurilor.

În 2011 au fost o serie de audienţe la Primăria Municipiului Bucureşti urmate de un protest pentru anularea HCGMB 155/2011, hotărâre prin care s-au îngrădit 11.000 mp din Parcul Circului, pentru a fi daţi în folosință Circului de Stat.

  Primele acțiuni ale grupului:

În aprilie 2010 am organizat o întâlnire la Colegiul Tehnic Traian la care toţi locuitorii din cartier au fost invitaţi.

Reabilitarea Aleeii Judeţului prin realizarea unei zone pietonale, rezolvând astfel problema siguranţei riveranilor.

Obţinerea permisiunii de a parca pe B-dul Lacul Tei între orele 19:30 – 07:30 după o petiţie cu 1300 de semnături.

Audienţe la Primăria Municipiului Bucureşti urmate de un protest împotriva HCGMB 155/2011, prin care cei  11.000 mp din Parcul Circului erau daţi în folosință Circului de Stat.

  Activitatea se intensifică:

Continuăm Campania pentru  Parcul Circului.

Audiență cu ALPAB prin care se stabilește  repararea instalaţiei de irigare (nefuncțională de 7 ani), repararea parţială a scărilor și montarea de coşuri de gunoi.

Protest în Parcul Circului pentru salvarea lacului cu lotuşi indieni. Nivelul
scăzut al apei lacului punea în pericol flora şi fauna.

  Activitatea grupului s-a diversificat:

2014:

Expoziţia de fotografie „Istorie și Tradiție în Lacul Tei” (proiect realizat în urma concursului Fondul Mega Image pentru Comunitate).

Premiul I la Gala Societăţii Civile – secţiunea voluntariat – obţinut cu proiectul „Locuitorii cartierului Lacul Tei luptă pentru Parcul Circului”.

Cafenea Publică pentru identificarea problemelor cetățenilor din cartier şi aducerea lor la cunoștința autorităților.

Se obține comandarea de către ALPAB a unui Studiu Hidrogeotehnic pentru determinarea cauzelor care au dus la scăderea nivelului lacului din Parcul Circului.

Demararea unei campanii pentru strângere de semnături privind îmbunătățirea circulaţiei RATB în Cartierul Lacul Tei.

2015:

Premiu la Gala Premiilor Participării Publice – Eroii Ce-Re.

Lansarea ziarului de cartier „Foaia de Tei”.

Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei participă alături de alte 13 grupuri
de inițiativă din București la înființarea Rețelei Civice București.

Cafenea Publică pentru identificarea problemelor cetățenilor din cartier şi aducerea lor la cunoștința autorităților.

Împreună cu studioBASAR se realizează pavilionul din Parcul Circului.

Parcul Circului este reîntregit prin revocarea HCGMB 155/2011, cei 11.000 mp de spațiu verde aparțin din nou parcului.

  Activitatea noastră: